Văn bản Chỉ đạo điều hành
1253/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1253/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/05/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: