Văn bản Chỉ đạo điều hành
2094/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
2094/UBND-KTN 
Ban hành:
09/05/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
09/05/2019 
Trích yếu:

​Hưởng ứng kỷ niệm ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: