Văn bản Chỉ đạo điều hành
9/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
9/CT-UBND 
Ban hành:
09/05/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
09/05/2019 
Trích yếu:

​Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: