Văn bản Chỉ đạo điều hành
1924/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
1924/UBND-KTN 
Ban hành:
02/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/05/2019 
Trích yếu:

​Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: