Văn bản Chỉ đạo điều hành
1829/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1829/UBND-VX 
Ban hành:
24/05/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
25/04/2019 
Trích yếu:

​Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: