Văn bản Chỉ đạo điều hành
77/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
77/TB-UBND 
Ban hành:
22/04/2019 
Người ký:
Đoàn Văn Thành 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
22/04/2019 
Trích yếu:

​Điều chỉnh Lịch làm việc của Ủy ban nhân tỉnh (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: