Văn bản Chỉ đạo điều hành
1757/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1757/KH-UBND 
Ban hành:
23/04/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
22/04/2019 
Trích yếu:

​Kế hoạch thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: