Văn bản Chỉ đạo điều hành
1605/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
1605/UBND-KTN 
Ban hành:
12/04/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/04/2019 
Trích yếu:

​Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: