Văn bản Chỉ đạo điều hành
1412/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1412/KH-UBND 
Ban hành:
03/04/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
03/04/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: