Văn bản Chỉ đạo điều hành
719/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
719/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/03/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/04/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: