Văn bản Chỉ đạo điều hành
470/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
470/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2019 
Trích yếu:

​Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: