Văn bản Chỉ đạo điều hành
1141/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
1141/UBND-NC 
Ban hành:
19/03/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
19/03/2019 
Trích yếu:

​Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức, cán bộ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: