Văn bản Chỉ đạo điều hành
02/QĐ-HĐND 
Số Ký hiệu:
02/QĐ-HĐND 
Ban hành:
20/03/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/03/2019 
Trích yếu:

​Danh mục Nghi quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: