Văn bản Chỉ đạo điều hành
3842/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3842/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/12/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/12/2018 
Trích yếu:

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Giáo​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: