Văn bản Chỉ đạo điều hành
703/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
703/KH-UBND 
Ban hành:
20/02/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
20/02/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: