Văn bản Chỉ đạo điều hành
639/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
639/UBND-KTN 
Ban hành:
15/02/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/02/2019 
Trích yếu:

​Tham gia chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: