Văn bản Chỉ đạo điều hành
3/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
3/CT-UBND 
Ban hành:
29/01/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
29/01/2019 
Trích yếu:

​Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: