Văn bản Chỉ đạo điều hành
3765/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3765/QĐ-UBND 
Ban hành:
28/12/2018 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: