Văn bản Chỉ đạo điều hành
3616/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3616/QĐ-UBND 
Ban hành:
19/12/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
19/12/2018 
Trích yếu:

​Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2017

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: