Văn bản Chỉ đạo điều hành
3515/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3515/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/12/2018 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/12/2018 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: