Văn bản Chỉ đạo điều hành
5881/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5881/UBND-VX 
Ban hành:
05/12/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/12/2018 
Trích yếu:

​Kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: