Văn bản Chỉ đạo điều hành
4712/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
4712/UBND-KTN 
Ban hành:
05/10/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/10/2018 
Trích yếu:

T​ham dự và tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: