Văn bản Chỉ đạo điều hành
4694/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4694/UBND-VX 
Ban hành:
04/10/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
04/10/2018 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện WTA Bình Dương 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: