Văn bản Chỉ đạo điều hành
3888/UBND-KTTH 
Số Ký hiệu:
3888/UBND-KTTH 
Ban hành:
21/08/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
21/08/2018 
Trích yếu:

​ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: