Văn bản Chỉ đạo điều hành
3726/UBND-KTTH 
Số Ký hiệu:
3726/UBND-KTTH 
Ban hành:
10/08/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
10/08/2018 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: