Văn bản Chỉ đạo điều hành
2072/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2072/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/07/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
27/07/2018 
Trích yếu:

​Bổ sung danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Dầu Tiếng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: