Văn bản Chỉ đạo điều hành
1832/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1832/KH-UBND 
Ban hành:
04/05/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
04/05/2018 
Trích yếu:

​Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: