Văn bản Chỉ đạo điều hành
1207/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1207/UBND-VX 
Ban hành:
26/03/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
26/03/2018 
Trích yếu:

​Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: