Văn bản Chỉ đạo điều hành
510/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
510/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/03/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/03/2018 
Trích yếu:

Ban hành định mức hỗ trợ xây mới công trình xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: