Văn bản Chỉ đạo điều hành
3825/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3825/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/12/2017 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/12/2017 
Trích yếu:

​Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Dầu Tiếng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: