Văn bản Chỉ đạo điều hành
5851/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5851/UBND-VX 
Ban hành:
25/12/2017 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
25/12/2017 
Trích yếu:

​Cho Học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học trước diễn biến cơn Bão sô 16 (Tembin) để đảm bảo an toàn

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: