Văn bản Chỉ đạo điều hành
3508/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3508/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/12/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
13/12/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Đề án Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình DƯơng giai đoạn 2017-2020​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: