Văn bản Chỉ đạo điều hành
4961/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4961/KH-UBND 
Ban hành:
02/11/2017 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
02/11/2017 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: