Văn bản Chỉ đạo điều hành
17/CTr-UBND 
Số Ký hiệu:
17/CTr-UBND 
Ban hành:
03/10/2017 
Người ký:
PCT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chương trình 
Hiệu lực:
03/10/2017 
Trích yếu:

Tuyên truyền, thông tin phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 – 2020)

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: