Văn bản Chỉ đạo điều hành
2465/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2465/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/09/2017 
Người ký:
PCT. Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/09/2017 
Trích yếu:

​Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: