Văn bản Chỉ đạo điều hành
2325/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2325/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/08/2017 
Người ký:
PCT. Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/08/2017 
Trích yếu:

​Về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: