Văn bản Chỉ đạo điều hành
2179/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2179/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/08/2017 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/08/2017 
Trích yếu:

​Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: