Văn bản Chỉ đạo điều hành
15/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
15/CT-UBND 
Ban hành:
03/08/2017 
Người ký:
CT. Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
03/08/2017 
Trích yếu:

​Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: