Văn bản Chỉ đạo điều hành
2935/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
2935/KH-UBND 
Ban hành:
17/07/2017 
Người ký:
PCT. Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
17/07/2017 
Trích yếu:

​Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: