Văn bản Chỉ đạo điều hành
24/CTr-UBND 
Số Ký hiệu:
24/CTr-UBND 
Ban hành:
07/06/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chương trình 
Hiệu lực:
07/06/2017 
Trích yếu:

​Chương trình tiếp và làm việc với Đoàn Thị trưởng thành phố Daejeon – Hàn Quốc

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: