Văn bản Chỉ đạo điều hành
1395/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1395/KH-UBND 
Ban hành:
14/04/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/04/2017 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: