Văn bản Chỉ đạo điều hành
32/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
32/TB-UBND 
Ban hành:
30/03/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chương trình 
Hiệu lực:
30/03/2017 
Trích yếu:

​Về Chương trình làm việc tháng 4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: