Văn bản Chỉ đạo điều hành
507/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
507/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/03/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/03/2017 
Trích yếu:

​V/v phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: