Văn bản Chỉ đạo điều hành
3584/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3584/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/12/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/12/2016 
Trích yếu:

​Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: