Văn bản Chỉ đạo điều hành
24/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
24/CT-UBND 
Ban hành:
20/10/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
20/10/2016 
Trích yếu:

​Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: