Văn bản Chỉ đạo điều hành
13/CTr-UBND 
Số Ký hiệu:
13/CTr-UBND 
Ban hành:
09/09/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chương trình 
Hiệu lực:
09/09/2016 
Trích yếu:

​Chương trình tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn - Lào

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: