Văn bản Chỉ đạo điều hành
1923/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1923/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/07/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
26/07/2016 
Trích yếu:

​Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: