Thông tin khen thưởng
3403/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3403/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Hoàng Thao 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
13/11/2020 
Trích yếu:
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2010-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: