Thông tin khen thưởng
580/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
580/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
06/03/2020 
Trích yếu:

​Tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối thi đua các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội năm 2019.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: