TX.Thuận An: Tập trung phát triển đô thị

TTĐT - ​Trong những năm qua, TX.Thuận An đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển đô thị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III. TX.Thuận An sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp đô thị để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020.